فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

» درباره ما

درباره ما

از آنجائیکه امروزه شهرداری های سراسر کشور با مشکلات اعتباری و نقدینگی مواجه شده اند و این امر باعث شده تا توسعه شهرها و اراه خدمات به شهروندان با مشکل جدی مواجه گردد،بر آن شدم تا با تشکیل این سایت و بهره گیری از تجارب 29 سال سابقه کاری در شهرداری و همچنین بهره گیری از دانش کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی مقدمات رشد و توسعه متوازن شهر بجنورد و استان خراسان شمالی را فراهم نموده و با انجام تحقیقات گسترده ، به دنبال راهکارهای درآمد پایدار شهرداریها و دیگر ادارات خدمات رسان شهر که تاثیر مستقیم در توسعه شهر بجنورد خواهند داشت بوده و با برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به هدف گام بردارم
یکی از راه های افزایش توان مالی شهرداریها و دیگر نهادها و ادارات ، جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در طرح ها است که در این سایت به طور ویژه این رویدادها ، اطلاع رسانی خواهد شد 
همه شهرهای استان زیر پوشش این سایت قرار خواهند گرفت تا فرصت های سرمایه گذاری شهرهای استان اطلاع رسانی گردد .
امیدوارم بتوانم قدمی هر چند کوچک برای توسعه شهر عزیزم بجنورد و دیگر شهرهای استان بردارم 
ضمنا در این سایت سعی خواهد شد خبرهای روز شهر بجنورد در تمام زمینه ها ی اجتماعی و ورزشی و اقتصادی نیز اطلاع رسانی گردد.

در شبکه های اجتماعی زیر ما راهمراهی کنید