فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

» » ما متخصص در این زمینه هستیم

ما متخصص در این زمینه هستیم

ما متخصص در این زمینه هستیم

 

این حقیر به نوبه ی خود بعنوان یک ایرانی مسلمان (با درک وضعیت کشورمان که استعداد های سرشار و منابع و پتانسیل های خدادادی فراوانی دارد و در قسمتی از امورات هم در رتبه جهانی هستیم اما به لحاظ اینکه در موضوعات توسعه شهر ها در رتبه مناسبی نیستیم ) در پیروی از منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که باور ما می توانیم را در کشور مان بوجود اورند و در پیروی از فرامین مقام عظمای ولایت که دستور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را صادر فرموده اند و براحاد مردم کشورمان، اجرایی نمودن این فرمان فرض مسلم است فلذا با صرف وقت و هزینه شخصی خویش و با درک اینکه زکات علم نشر ان است و با باور بااینکه همه جای ایران سرای من است سعی دارم انکه در بضاعت اندک خویش دارم در اختیار همکارانم در 1200 شهر ایران و 31 استان گهر خیز کشورمان قرار دهم تا هر یک از همکارانم در شهرداریها و شوراها 

در شبکه های اجتماعی زیر ما راهمراهی کنید